(1)
Rollo, T. F.; Riani, I. A. P.; Ratang, S. A.; Patinggi, P. N. Analisis Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Ikan Asar Di Kota Jayapura. Ekonomi & Pembangunan 2020, 7.