Rollo, T. F., Riani, I. A. P., Ratang, S. A., & Patinggi, P. N. (2020). Analisis Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Ikan Asar Di Kota Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 7(2). https://doi.org/10.56076/jkesp.v7i2.2176