Vol 1, No 1 (2013)

JURNAL DINAMIKA SOSIAL

Table of Contents

Articles

Pengelola Jurnal
  Abstract view : 138 times   PDF view : 55 times
PDF
Dirk Veplun Veplun Dirk
  Abstract view : 224 times   PDF view : 128 times
PDF
Herman Kareth Herman Kareth
  Abstract view : 164 times   PDF view : 178 times
PDF
Fitrine Ch Abidjulu Fitrine Abidjulu
  Abstract view : 285 times   PDF view : 153 times
PDF
Yotam Senis Yotam Senis
  Abstract view : 406 times   PDF view : 305 times
PDF
Novalia Yigibalom Novalia Yigibalom
  Abstract view : 271 times   PDF view : 399 times
PDF